Ceník služeb

Odměna za poskytnuté právní služby je v souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů, sjednána individuelně s každým klientem s přihlédnutím k okolnostem a obtížnosti daného případu. Odměna může být sjednána jako hodinová, paušální či úkonová.

Při dlouhodobější spolupráci je možné na základě dohody s klientem sjednat pravidelnou měsíční pevnou platbu za poskytnuté právní služby bez ohledu na rozsah a časovou náročnost práce, nebo s pravidelným vyúčtováním hodin či poskytnout určitou slevu.

Konkrétní podmínky poskytování právní služby včetně odměny advokátky jsou vždy projednány s klientem předem.

O průběhu poskytování právní služby je klient pravidelně informován a jsou mu zasílány veškeré obdržené a odeslané listiny v jeho věci. Konkrétní právní úkony jsou vždy činěny na základě obdrženého pokynu klienta. Věc je neustále monitorována a je o ní vedena podrobná evidence. Vzhledem k povinné mlčenlivosti advokátky jsou veškerá data klientů chráněna.

Dle ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, tímto informujeme, že subjektem pověřeným k mimosoudnímu řešení spotřebitelský sporů pro oblast sporů mezi advokátkou a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora. Internetové stránky České advokátní komory jsou www.cak.cz.